Найцікавіші записи

Негритянська преса. Негритянський питання і Комуністична партія США
Етнографія - Народи Америки

Негритянська преса народилася в боротьбі проти рабства. Історія негритянської друку в значній мірі відображає історію соціальної боротьби негрів в ^ США. Перша негритянська газета виходила в 1827-1830 рр.. в Нью-Йорку. Це - «Журнал свободи» Расверма і Корніша («Freedom's journal»). «Журнал свободи» вів активну пропаганду аболиционистских ідей. Найбільш впливовою негритянської газетою в період перед громадянською війною 1861-1865 рр.. була, як уже говорилося вище, «Північна зірка», що видавалася Фредеріком Дугласом.

Після громадянської війни почали виходити численні негритянські газети і журнали, однак час їх існування часто вимірюється кількома місяцями. Серед них перша негритянська газета південних штатів-«Кольоровий американець» («Colored American»).

Перше велике і стабільне негритянське видання - виходить з 1910 р. «Криза» («Crisis») - орган Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення. Найбільший тираж «Кризи» (106 тис. примірників) був відзначений у роки після першої світової війни. Редактором журналу до 1933 р. був У. Дюбуа.

Іншим значним журналом є «Opportunity», видаваний з 1923 р. групою письменників «молодого покоління». В даний час «Оппортьюніті» належить Негритянської міської лізі.

Бюро перепису США зареєструвало в 1940 р. 339 періодичних негритянських видань, з них 210 газет. Тільки чотири негритянські газети в США виходять щодня (в їх числі «Atlanta daily world»), інші два рази на тиждень, раз на тиждень і раз на два тижні 1 . У 1946 р. тираж 137 негритянських газет склав майже 2 млн. екземплярів.

Більшість газет має місцеве значення. Лише десять негритянських газет циркулюють по всій Америці. Найбільш впливова з негритянських газет США, «Pittsburgh courier», в 1942 р. виходила тиражем в 225 тис. прим. Широке поширення мають також «Afro-American», що виходить в Балтіморі, «Chicago defender», «New-York age» і деякі інші.

З 129 журналів, що виходять раз на місяць, раз на два місяці, раз на три місяці, чотири стосуються питань театру, літератури і мистецтва 2 .

Економічна слабкість негритянської буржуазії, яка фінансує видання газет і журналів, і злидні негритянських мас створюють для негритянських видань постійні грошові труднощі. Однак негритянські газети не в змозі посилати своїх власних кореспондентів на місця найважливіших подій не лише через нестачу грошових коштів, але й тому, що в «демократичній» Америці негра далеко не всюди пустять. Зазвичай негритянські газети отримують сообщеніяотбелихагентств, і новини, які негритянські газети друкують, нерідко виявляються застарілими. Головне негритянське газетне агентство - Ассоші-ейтед Нігро прес (Associated Negro press) - засноване в 1919 р.

Передові негритянські письменники і журналісти співпрацюють у виданнях комуністичної партії. З 1950 р. виходить журнал «Свобода» («Freedom»), спеціально висвітлює проблеми, пов'язані з життям і боротьбою негрів Америки і Африки.

Негритянський питання і Комуністична партія США

Марксистсько-ленінська ідеологія революційної боротьби проти капіталістичного рабства - єдина ідеологія, яка вказує шлях до остаточного вирішення негритянського питання, як і всякого дюугого національного питання.

Комуністична партія США завжди активно цікавилася долями негритянського народу. Однак її програма, прийнята в 1919 р. повторювала деякі помилки, допущені в негритянському питанні її попередницями - Соціалістичної робочої партією (утворилася в 1876 р.) і Соціалістичною партією (утворилася в 1901 р.), які-недооцінювали національну сутність негритянського питання, вважаючи його питанням виключно класовим.

У 1928 р. Комуністична партія США сформулювала свою позицію в негритянському питанні, визначивши тоді негрів в Чорному поясі як пригнічену націю, а негрів на Півночі - як національну меншину. Для негрів Чорного пояса компартія висувала гасло права на самовизначення. Комуністи вважають, що остаточно звільнити народи від національного гніту можна лише звільнивши трудящих від ярма капіталізму. Національне питання є частина загального питання про пролетарську революцію і диктатуру пролетаріату. Національне питання має величезне значення і як питання про резерви пролетаріату в соціалістичній революції. Однак американська компартія бачить можливість вже в рамках американської капіталістичної системи домогтися знищення дискримінації та сегрегації негрів і здійснити рівноправність негрів у всіх сферах життя 3 . Звільнення негрів від національного гніту - справа не тільки самого негритянського народу, але і всіх прогресивних сил Америки. Тому компартія вважає своїм першочерговим обов'язком боротьбу за повне фактичне рівноправність негрів, проти лінчування і сегрегації, проти всіх проявів білого шовінізму.

У 1946 р. на засіданні Національного комітету Комуністичної партії США, присвяченому національному питанню, було прийнято рішення про необхідність посилити боротьбу проти дискримінації негрів в економіці, політиці, профспілках, проти лінчування і шовіністичних виступів.

У резолюції XV з'їзду Комуністичної партії США (грудень 1950 р.) - «Новий етап у визвольному русі Нег?? Ітянского населення »- говорилося:« З огляду на те, що американський імперіалізм змушений прикривати свою політику завоювання світового панування і особливо свої збройні виступи проти колоніально-визвольного руху в Азії демагогічними фразами про демократію і рівність, негритянський питання зриває маску з дійсного обличчя Уолл-стріта і набуває величезне міжнародне значення. Боротьба за свободу і рівність для негритянського народу є невід'ємною частиною боротьби проти війни і фашизму і є джерелом величезної сили для антиімперіалістичної боротьби всього американського народу » 1 . XV з'їзд знову підкреслив необхідність активізувати боротьбу за ліквідацію антінегрітянскіх бар'єрів у всьому житті країни, викривати правих лідерів робітничого руху, які несуть головну відповідальність за послаблення боротьби за права негритянського народу, і роз'яснювати нерозривний зв'язок між інтересами білих робітників Півночі і негритянських робітників Півдня.

Виступив на з'їзді найвизначніший діяч негритянського визвольного руху, член Національного комітету Комуністичної партії США Бенджамін Девіс вказав на те, що провідною силою в боротьбі негритянського народу на сучасному етапі все більш стає негритянський пролетаріат. Він сказав: «Бойовий підйом боротьби негрів за своє визволення, боротьби проти монополій і їх військової програми може відбутися тільки під керівництвом негритянських робітників, які представляють одну з найбільш революційних частин американського робітничого класу і є сполучною ланкою між ним і негритянським визвольним рухом».

У серпні 1954 р. Національна конференція компартії прийняла програму партії, де в якості однієї з найголовніших завдань висувалося завдання створення широкого єдиного демократичного фронту американського народу на чолі з робочим класом, союзником якого є негритянський народ, що бореться за своє визволення. Переглянутий був також гасло самовизначення негрів Чорного пояса. Конференція констатувала, що хоча негритянський питання залишається питанням національним, самовизначення негрів в Чорному поясі не є зараз актуальною задачею і не висувається самими неграми, які вимагають повної рівноправності і громадянських прав.

Негритянський питання стояло в центрі уваги американських комуністів і на що відбувся в лютому 1957 р. XVI з'їзді партії. Охарактеризувавши своєрідні риси визвольного руху негрів на сучасному етапі і засудивши деякі сектантські помилки, допущені компартією в негритянському питанні, делегати виробили конкретну програму дій, спрямованих на здійснення першочерговим, нагальною завдання, що стоїть зараз перед усім американським народом, - завоювати для негритянського народу рівноправність у всіх галузях економічного, політичного і культурного життя США. Ця програма включає наступні вимоги - знищення всіх видів дискримінації негрів, втілення в життя рішення Верховного суду про спільному навчанні білих і негрів, скасування виборчого податку та інших обмежень прав негрів і білих, земельна реформа на Півдні, заборона Куклукс * клану та інших расистських організацій, законодавчу заборону лінчування і т. д. 1

Число негрів в лавах Комуністичної партії США постійно зростає. До 1929 р., до VI з'їзду компартії, в її лавах перебувало всього 200 негрів. У 1930 р. їх число збільшилося до 1500, а в 1938 р. було вже близько 75 тис. негрів-комуністів. У 1946-1950 рр.. негри становили близько 15% всіх членів компартії США. Деякі з них стали справжніми вождями і керівниками комуністичного руху.

Комуністи виступають в авангарді боротьби проти расової дискримінації та нерівноправності негрів, боротьби, в яку в наші дні включаються все більш широкі верстви американської громадськості, які вважають расову дискримінацію ганьбою для США. Прогресивним силам США вдалося домогтися певних успіхів у цій боротьбі (прийняття конгресом США законопроектів, спрямованих проти дискримінації п сегрегації); однак расизм (особливо на півдні США) досі пронизує всі сторони суспільного і господарського життя країни і проведення в життя рішень конгресу зустрічає запеклий опір.