Найцікавіші записи

ДИНАМІКА Загальної чісельності населення украинцев. Українці: ЧИСЕЛЬНІСТЬ та Територіальне размещения
Етнографія - Історія Українського народу

Зміни Загальної чісельності населення України за 1959 - 1989рр. Дослідження змін чісельності населення України проводитися як у цілому за 1959-1989pp., Так и за окрем періодамі между перепису. Враховувалісь такоже и теріторіальні Особливості ціх змін.

Загальне ЗРОСТАННЯ чісельності населення України відбувалося НЕ позбав Завдяк природному, а й механічному приросту. Вивчення та аналіз статистичних матеріалів перепісів засвідчують, что ЧИСЕЛЬНІСТЬ Всього населення за тридцять років Постійно збільшувалася, однак це ЗРОСТАННЯ за окрем періодамі проходило й достатньо нерівномірно. Мало того, з'явилась та Набула Поширення чітко віражах тенденція до поступового зниженя темпів приросту Загальної чісельності населення.

ПРОТЯГ Першого періоду (1959-1970pp.) загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення зросла з 41 млн. 869,0 тис.. ОСІБ до 47 млн. 126,5 тис.. ОСІБ, тоб на 5 млн. 257,5 тис.. ОСІБ, або на 12,56%. За другий Период (1970-1979pp.) ЗРОСТАННЯ чісельності Всього населення Складанний 2 млн. 482,8 тис.. ОСІБ, або 5,27%, досягнувші в 1979 году 49 млн. 609,3 тис.. ОСІБ. За Третій Период (1979-1989pp.) ПРИРІСТ чісельності БУВ найменша и стаєш позбав 1 млн. 842,7 тис.. ОСІБ, або 3,73%. Загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення України за матеріалами переписів 1989 року Складанний 51 млн. 452,0 тис.. ОСІБ.

У цілому за тридцять років (1959-1989 pp.) населення України збільшілося на 9 млн. 583,0 тис.. ОСІБ, тоб, на 22,89%. Порівняльній аналіз свідчіть, что темпи приросту чісельності населення за Третій Период були втроє меншими, чем за перший Период. Если взяти за 100% загальний ПРИРІСТ чісельності населення за 1959-1989pp., То на перший Период пріпадає 54,86%, на другий - 25,91%, а на Третій - позбав 19,23%. Таким чином, чітко простежується тенденція поступового зниженя темпів ЗРОСТАННЯ чісельності населення України, особливо за Останній, Третій Период.

значний діференціація в темпах приросту чісельності населення спостерігалась и за окрем регіонамі. Найбільш скроню ці Темпі були в Південному регіоні. За тридцять років ЧИСЕЛЬНІСТЬ его населення зросла на 2 млн. 553,7 тис.. ОСІБ, або на 50,41%. За цею ж годину населення Донецько-Прідніпровського регіону збільшілося на 3 млн. 925,5 тис.. осіб (22,10%), а Південно-Західного - на 3 млн. 103,8 тис.. осіб (16,30%).

тоб, найніжчімі темпи приросту чісельності населення, порівняно з іншімі двома регіонамі, спостерігаліся в Південно-Західному. Если взяти за 100% загальний ПРИРІСТ чісельності населення України за 1959-1989pp., То на Донецько-Придніпровський регіон припадало 40,96%, на Південно-Західній - 32,39%, а на Південний - 26,65%.

Ще більш суттєві Відмінності в темпах приросту чісельності Всього населення були за окрем областями. Найвищого ці Темпі виявило в Киеве та Крімській области, головних чином, у результаті механічного приросту. Так, Наприклад, ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення столиці України, что в 1959 году становила 1 млн. 104,3 тис.. ОСІБ, зросла в 1989 году до 2 млн. 572,2 тис.. ОСІБ. Тоб, ПРИРІСТ за тридцять років Складанний 1 млн. 467,9 тис.. ОСІБ, або на 132,92%. За 1959-1989 pp. больше чем удвічі зросла ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення Кримської области - на 1 млн. 229,0 тис.. ОСІБ, або на 102,29%.

За досліджуваній Период однозначно збільшілась такоже ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення областей: Херсонської - на 50,08%, Дніпропетровської - на 42,25% та Запорізької - на 41,68%. Дещо нижчих, альо досить-таки скроню темпами зростан ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення ще двох південніх областей - Міколаївської та Одеської, відповідно, на 31,02% та 29,47%. Таким чином, в південніх областях спостерігалось найбільш інтенсівне ЗРОСТАННЯ чісельності населення, порівняно з іншімі областями. Однак, ці Зміни відбуваліся в значній мірі Завдяк НЕ позбав природному приросту чісельності населення, а Перш за все стали результатом механічного приросту, тоб міграцій, и НЕ позбав з других областей України, альо ї Із-за її меж.

Іншим после півдня регіоном, де Темпі ЗРОСТАННЯ чісельності населення були віщімі за Загальні у цілому в Україні, можна вважаті ЗАХІДНІ области. Так, протягом 1959-1989 pp. ПРИРІСТ чісельності населення Складанний У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ - 33,36%, у Львівській - 29,39%, в Івано-Франківській - 29,10%, у Рівненській - 25,69%. Це ЗРОСТАННЯ відбулося, головних чином, Завдяк більш Високому коефіцієнту народжуваності, тоб, за рахунок природного приросту.

У трьох других західніх областях темпи приросту були нижчих, чем у цілому в Україні. Так, за тридцять років ПРИРІСТ населення найменшої в Україні за площею та чісельністю Чернівецької области стаєш 21,53%, у Волинській та в Тернопільській, відповідно, 18,85% та 7,22%. Що стосується Останньоі, то ЗРОСТАННЯ чісельності ее населення відбулося, в основному, позбав за перший Период, а за другий Период ПРИРІСТ Складанний позбав 9,4 тис.. осіб (0,81%), за Третій - 1,9 тис.. осіб (0,16%). За рівнем приросту Тернопільщина булу близьким до сусідніх з нею центральних областей України.

На Рівні середньореспубліканськіх були темпи приросту чісельності населення індустріальніх та високо-урбанізованіх східніх областей: Харківської - 25,97%, Донецької - 24,63%, Дещо ніжчі в Луганській - 16, 50%. У значній мірі цею ПРИРІСТ БУВ досягнутості внаслідок міграцій населення, в тому чіслі з территории России.

Останнє місце за рівнем темпів приросту Займаюсь дев'ять областей Центральної та Північної України: Київська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Житомирська, Чернігівська, Хмельницька, Вінницька та Сумська, зокрема, в них темпів приросту годісельності населення були однозначно нижчих, чем у других областях. Лише в двох з них, у Кіївській та в Полтавській, протягом усіх трьох періодів спостерігалось незначна ЗРОСТАННЯ чісельності. За тридцять років ПРИРІСТ Складанний, відповідно, 12,52% та 7,17%.

У других семи областях цієї Частини України відбувалося НЕ позбав ЗРОСТАННЯ, а й даже СКОРОЧЕННЯ чісельності населення за окремі періоді. Так, за перший Период Збільшення чісельності населення, хоч и незначна, Було у п'яти областях: у Кіровоградській - на 3,41%, у Черкаській - на 2,11%, у Жітомірській - на 1,43%, у Чернігівській - на 0,39%, у Хмельніцькій - на 0,24%. У двох же областях - Вінніцькій та Сумській за цею Период спостерігалось даже Зменшення чісельності Всього населення.

за одною Период населення зросло позбав в Черкаській, в других шести областях центру та півночі України воно скороти. За Третій Период СКОРОЧЕННЯ чісельності населення охопіло Вже ВСІ сім областей и Складанний, відповідно, у Вінніцькій - 5,80%, у Чернігівській - 5,74%, у Жітомірській - 3,51%, у Сумській - 2,55%, у Хмельніцькій - 2,21%, у Черкаській - 1,15%, у Кіровоградській - 1,07%.

У цілому ж, за 1959-1989pp. з ціх семи областей мінімальній ПРИРІСТ чісельності населення спостерігався позбав в двох: у Черкаській - на 1,60% та у Кіровоградській - на 0,83%. Загальний ПРИРІСТ чісельності населення в ціх двох областях БУВ досягнутості у результаті его ЗРОСТАННЯ позбав за перший Период (1959-1970pp.). У других п'яти областях центральної та північної України відбулося Значне Зменшення Загальної чісельності населення: у Вінніцькій - на 221,2 тис.. осіб (10,32%), у Чернігівській - на 141,0 тис.. осіб (9,07%), у Сумській - на 86,2 тис.. осіб (5,69%), у Хмельніцькій - на 89,8 тис.. осіб (5,57%) i в Жітомірській - на 66,0 тис.. осіб (4,11%). Отже, протягом 1959-1989pp. спостерігалася суттєва Територіальна діференціація в змінах Загальної чісельності населення окрем областей.

Територіальне размещения населення за регіонамі та областями. Завдяк різнім темпами приросту чісельності населення, змінювалося и его розташування за окрем регіонамі та областями. Так, у 1959 году у Південно-Західному регіоні проживало 19 млн. 036,5 тис.. ОСІБ, что Складанний 45,47% Загальної чісельності населення України. У Донецько-Прідніпровському регіоні налічувалося 17 млн. 766,2 тис.. осіб (42,43%), у Південному - найменша, 5 млн. 066,3 тис.. осіб (12,10%).

У результаті більш високих темпів приросту ПРОТЯГ 1959-1989pp. у Південному регіоні, его Питома вага среди Усього населення України зросла в 1989 году до 14,81% (7 млн. 620,0 тис.. осіб), внаслідок чого скороти Частки Донецько-Прідніпровського - до 42,16% та Південно-Західного - до 43,03%. І це при тому, что ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення ціх двох регіонів порівняно з 1959 роком збільшілася в абсолютних Показники и становила в 1989 году, відповідно, 21 млн. 691,7 тис.. ОСІБ та 22 млн. 140,3 тис.. ОСІБ.

Під вплива суттєвої різніці в темпах приросту чісельності, або даже его Зменшення ПРОТЯГ 1959-1989pp., відбуваліся значні Зміни в теріторіальному розміщенні населення за окремо взятій області. Так, спостерігалось ЗРОСТАННЯ пітомої ваги населення, зосередженого в більшості південніх, західніх и частково в східніх областях: у Дніпропетровській, Донецькій, ЗАКАРПАТСЬКІЙ, Запорізькій, Івано-Франківській, Крімській, Львівській, Миколаївський, Рівненській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій, (Всього в 12-ти) та в Киеве.

навпаки, зменшіть Частка населення, Яке зосереджувалися в усіх, без вінятку, центральних та північніх областях.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення в окрем областях України НЕ булу однаково. Більшімі за чісельністю були промислово розвінуті Східні та Південні области, однозначно меншими - ЗАХІДНІ. Так, поряд з областями, де ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення перевіщувала три млн. осіб (Донецька, Дніпропетровська, Харківська), були адміністративно-теріторіальні одініці, де проживало менше одного млн. ОСІБ, як, Наприклад, у Чернівецькій области.

Проаналізуємо розселення населення за окрем областями у 1989 году. Найбільшою за загальною чісельністю населення в Україні Залишаюсь Донецька область. У 1989 году там проживало 5 млн. 311,8 тис.. ОСІБ, або 10,33% Всього населення України, тоб КОЖЕН десятий ее мешканець. У Дніпропетровській области налічувалося 3 млн. 869,9 тис.. осіб (7,52%), у Харківській -3 млн. 174,4 тис.. осіб (6,17%), у Львівській - 2 млн. 727,4 тис.. осіб (5,31%), у Луганській - 2 млн. 857,0 тис.. осіб (5,56%), в Одеській - 2 млн. 624,2 тис.. осіб (5,10%), у Києві - 2 млн. 572,2 тис.. осіб (5,00%), у Крімській - 2 млн. 430,5 тис.. осіб (4,72%), у Запорізькій - 2 млн. 074,0 тис.. осіб (4,04%).

Від одного до двох миллионов ОСІБ зосереджувалися у 1989 году в Кожній з 17-ти областей, зокрема у Кіївській - 1 млн. 920,8 тис.. осіб (3,75%), у Вінніцькій - 1 млн. 920,8 тис.. осіб (3,73%), у Полтавській - 1 млн. 748,7 тис.. осіб (3,39%), у Жітомірській - 1 млн. 537,6 тис.. осіб (2,98%), у Черкаській - 1 млн. 527,4 тис.. осіб (2,96%), у Хмельніцькій - 1 млн. 521,6 тис.. осіб (2,95%), у Сумській - 1 млн. 427,5 тис.. осіб (2,77%), в Івано-Франківській - 1 млн. 413,2 тис.. осіб (2,75%), у Чернігівській - 1 млн. 412,8 тис.. осіб (2,74%), у Міколаївській - 1 млн. 328,3 тис.. осіб (2,58%), У ЗАКАРПАТСЬКІЙ - 1 млн. 245 тис.. осіб (2,43%), у Херсонській - 1 млн. 237,0 тис.. осіб (2,41%), у Кіровоградській - 1 млн. 228,1 тис.. осіб (2,38%), у Рівненській - 1 млн. 164,2 тис.. осіб (2,27%), у Тернопільській - 1 млн. 164,0 тис.. осіб (2,27%), у Волинській - 1 млн. 058,4 тис.. осіб (2,06%), у Чернівецькій - 940,8 тис.. осіб (1,83%).

Висновки. Отже, підводячі Підсумки змін чісельності Всього населення Укра?? Ні ПРОТЯГ 1959-1989 pp., Можна сделать Такі Висновки:

1. Відбувалося поступове Зменшення темпів приросту чісельності населення, Найвищого смороду булі за перший Период, найніжчімі - за Третій. Більш інтенсівне ЗРОСТАННЯ населення спостерігалось у Південному та в Донецько-Прідніпровському регіонах, однозначно менше - у Південно-Західному. Крім того, простежується суттєва діференціація темпів приросту за окрем областями, у п'яти з них відбувалося даже СКОРОЧЕННЯ Загальної чісельності населення.

2. У результаті Такої різної Динаміки чісельності населення окрем регіонів та областей, змінювалось такоже и его Територіальне размещения. Цею перерозподіл відбувався на Користь південніх та східніх областей, за рахунок Зменшення пітомої ваги населення центральних та північніх, тоб, історічного центру української нації.

Українці: ЧИСЕЛЬНІСТЬ та Територіальне размещения

Зміни чісельності украинцев. За досліджуваній Период (1959-1989pp.) ЧИСЕЛЬНІСТЬ корінної нації в Україні Зростай й достатньо Повільно - з 32 млн. 158,5 тис.. ОСІБ у 1959 году до 37 млн. 419,0 тис.. ОСІБ у 1989 году. Тоб, загальний ПРИРІСТ Складанний позбав 16,36%. За цею ж годину загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ Усього населення України зросла на 22,89%, а росіян - на 60,14%.

Із загально приросту чісельності украинцев за тридцять років - 5 млн. 260,5 тис.. ОСІБ на перший Период припадало 3 млн. 125,4 тис.. осіб (59,41% загального приросту), на другий - 1 млн. 205,0 тис.. осіб (22,91%), а на Третій - позбав 930,1 тис.. осіб (17,68%). Таким чином, темпи приросту чісельності украинцев Постійно зніжувалісь и Складанний за перший Период - 9,72%, за другий та Третій, відповідно, 3,42% та 2,54%.

Чітко проглядається значний Територіальна діференціація в темпах приросту корінної нації за окрем регіонамі та за областями. Так, зокрема, за тридцять років у Південному регіоні ПРИРІСТ чісельності украинцев БУВ найбільшім, порівняно з іншімі двома регіонамі, и Складанний 38,72%. Значний меншим ВІН БУВ у Південно-Західному - 15,85% та в Донецько-Прідніпровському - 11,91% регіонах. При цьом, Варто відмітіті, что за другий та за Третій періоді найменша були темпи приросту украинцев у Донецько-Прідніпровському, відповідно, 1,71% та 1,50% та у Південно-Західному - 3,81% та 2,70%.

У цілому ж, за 1959-1989pp. у Південному та Донецько-Прідніпровському регіонах ПРИРІСТ чісельності росіян однозначно переважав ПРИРІСТ чісельності украинцев НЕ позбав у відносніх, альо даже и в абсолютних Показники. Для порівняння, у Південному регіоні ПРИРІСТ чісельності дерло за тридцять років Складанний 1 млн. 289,9 тис.. ОСІБ, а інших - 1 млн. 116,2 тис.. ОСІБ. У Донецько-Прідніпровському регіоні ЗРОСТАННЯ числа росіян Складанний 2 млн. 347,5 тис.. ОСІБ, а украинцев - 1 млн. 494,3 тис.. ОСІБ.

Така несприятливим для украинцев Ситуація, что склалось у південніх та східніх областях, прізвела до того, что у цілому в Україні в 70-ті pp., тоб, за другий Период, ЗРОСТАННЯ їхньої чісельності даже в абсолютних Показники надходило велічіні приросту чісельності росіян. За цею годину ПРИРІСТ числа корінної нації Складанний 1 млн. 205,0 тис.. ОСІБ, а етнічної меншини - 1 млн. 345,3 тис.. ОСІБ.

Досить нерівномірно розподілявся ПРИРІСТ чісельності украинцев и за окрем областями. У семи Із 25-ти областей приросту взагалі Не було, а навпаки, відбувалося Зменшення числа украинцев. Зокрема, за 1959-1989pp. у Чернігівській области СКОРОЧЕННЯ Складанний 11.99%, у Вінніцькій - 10,60%, у Сумській - 8,28%, у Хмельніцькій - 5,38%, у Жітомірській - 3,62%, у Кіровоградській - 3,04%, у Черкаській - 2,22%. Зменшіть ЧИСЕЛЬНІСТЬ украинцев Переважно в тихий областях, де булу значний Частка СІЛЬСЬКОГО населення. Фактично в ціх областях розгорнуліся Процеси депопуляції, что охопіла центр та Північ України. Особливо активного розвітку набув процес СКОРОЧЕННЯ чісельності етнічніх украинцев у 70-80-х pp.

Так, ЯКЩО за перший Период Зменшення чісельності украинцев відбувалося позбав в трьох областях (Вінніцькій, Сумській та Чернігівській), то в іншому - Вже у восьми, а в третьому - у дев ' яті. У 70-ті pp. Зменшіть такоже ЧИСЕЛЬНІСТЬ украинцев у одній з найбільш урбанізованіх областей - Луганській, на 30,9 тис.. ОСІБ, або на 2,23%. У тій области СКОРОЧЕННЯ чісельності украинцев Було зумовленості процесами етнічної асіміляції, зросійщенням, что особливо активно проходили на сході РЕСПУБЛІКИ, дере за все, среди Міського населення. За Третій Период скороти ЧИСЕЛЬНІСТЬ украинцев даже у столічній Кіївській области - на 14,6 тис.. ОСІБ, тоб на 0,84%.

Найбільш скроню темпами зростан ЧИСЕЛЬНІСТЬ украинцев у Києві (180,73%), у Крімській (133,80%), У ЗАКАРПАТСЬКІЙ (42,27%), у Херсонській (40 , 23%), у Львівській (35,55%), у Дніпропетровській (31,70%), у Запорізькій (30,88%), в Івано-Франківській (29,41%), у Чернівецькій (28,54% ), в Одеській (27,42%), у Рівненській (25,54%), у Міколаївській (21,97%) областях.

Таким чином, темп приросту чісельності украинцев у західніх областях, у Прідніпров'ї та на півдні були віщімі, чем у цілому в Україні. До того ж, спостерігалася суттєва Територіальна діференціація в змінах чісельності украинцев та росіян.

Частка украинцев среди загально приросту чісельності Всього населення України. Аналіз статистичних матеріалів перепісів Стосовно Частки приросту числа украинцев у загально прірості чісельності Всього населення України дозволивши прийти до й достатньо ВАЖЛИВО результатів.Так, у цілому в Україні за тридцять років ПРИРІСТ числа украинцев Складанний 54,89% загального приросту населення, за перший Период - 59,45%, за другий - менше половин, 48,53%, за Третій - 50,47%.

Суттєві Відмінності в Рівні Частки украинцев среди загально приросту населення спостерігалісь такоже и за окрем регіонамі. Найспріятлівіша Ситуація для украинцев існувала в Південно-Західному регіоні, порівняно з двома іншімі регіонамі. За 1959-1989pp. 85,38% загального приросту чісельності Всього населення припадало на украинцев, але І тут намітілась тенденція поступового СКОРОЧЕННЯ їхньої Частки. Зокрема, за перший Период цею Показник стаєш 87,61%, за другий та Третій періоді ВІН скоротівся, відповідно, до 83,16% та 82,39%.

Досить несприятливим Ситуація склалось для украинцев у двох других регіонах. Так, у Південному регіоні за тридцять років ЗРОСТАННЯ чісельності украинцев Складанний менше ПОЛОВИНИ загально приросту чісельності Всього его населення - 43,71%. У цьом регіоні, як, до речі, й у Донецько-Прідніпровському, чітко простежувалась тенденція до поступового зниженя Частки украинцев среди приросту чісельності Всього населення. Если за перший Период вона становила 47,47%, то в іншому скороти до 40,35%, а в третьому - до 38,92%.

Найніжчій рівень Частки приросту чісельності украинцев спостерігався в індустріальному Донецько-Прідніпровському регіоні. Так, ЯКЩО у 1959 году 70,67% ЧИСЕЛЬНІСТЬ Всього населення цього регіону Складанний українці, то в загально прірості населення за 1959-1989pp. їхня Частка булу почти вдвічі Меншем и становила позбав 38,07%. І коли в первом періоді цею Показник БУВ на Рівні 45,99%, то в іншому ВІН Складанний менше чверті -24,34%, у третьому - 30,75%, тоб, менше третіні загально приросту чісельності Всього населення цього регіону.

Отже, Питома вага украинцев среди загально приросту чісельності Всього населення булу однозначно Меншем, чем їхня Частка среди Усього населення України, особливо, у Донецько-Прідніпровському та в Південному регіонах. У ціх двох регіонах на украинцев припадало менше ПОЛОВИНИ загально приросту чісельності Всього населення. Така несприятливим для корінної нації Ситуація, яка особливо загострілася в 70-ті pp. (Другий Период), коли у цілому в Україні Частка украинцев у прірості чісельності Всього населення Складанний позбав 48,53%, поставила їх перед реальною перспективою дива меншістю на своїй Рідній земли, дере за все в індустріальніх східніх та південніх областях.

Територіальне размещения украинцев за регіонамі та областями. Завдяк суттєвій різніці в темпах приросту чісельності украинцев в окрем регіонах та областях, у Деяк з них даже відбувалося СКОРОЧЕННЯ їхньої чісельності, змінювалось такоже и їхнє Територіальне размещения. Найбільше число украинцев, среди других регіонів, зосереджувалися в Південно-Західному регіоні, де знаходівся історичний центр української нації. У 1959 году там проживало 16 млн. 719,4 тис.. ОСІБ, або 51,99% Загальної чісельності всех украинцев. У 1989 году їхня кількість зросла до 19 млн. 369,4 тис.. ОСІБ, однак Питома вага цього регіону среди чісельності всех украинцев, хочай ї незначна, альо скороти - до 51,76%. Це Зменшення сталося того, что в більшості центральних областей відбувалося СКОРОЧЕННЯ Загальної чісельності украинцев, его не могли даже компенсуваті ї й достатньо Високі темпи приросту в західніх областях.

Збільшілася такоже ЧИСЕЛЬНІСТЬ украинцев у Донецько-Прідніпровському регіоні - з 12 млн. 556,1 тис.. ОСІБ у 1959 году до 14 млн. 050,4 тис.. ОСІБ у 1989 году. Це ЗРОСТАННЯ відбулося, в основному, позбав за перший Период. Разом з тим, Питома вага цього регіону среди загально числа етнічніх украинцев зменшіть за 1959 - 1989 pp., Відповідно, з 39,05% до 37,55%.

Найбільш інтенсівне ЗРОСТАННЯ чісельності украинцев спостерігалося в Південному регіоні, тут у 1959 году їх нараховувалося 2 млн. 883,0 тис.. ОСІБ, а в 1989 году - 3 млн. 999,2 тис.. ОСІБ. У результаті такого значного Збільшення, Частка Південного регіону среди загально числа украинцев зросла з 8,96% у 1959 году до 10,69% у 1989 году.

Змінілося такоже и Територіальне размещения украинцев за окрем областями, Які, до того ж, й достатньо Суттєво відрізняліся за загальною чісельністю населення. Найбільше украинцев (прежде п'ять відсотків у Кожній области), Було зосереджено у Дніпропетровській - 6,54% у 1959 году та 7,40% у 1989 году, в Донецькій, відповідно, 7,36% та 7,19%, у Львівській - 5,65% та 6,58%, у Харківській - 5,39% та 5,32%.

Далі за чісельністю послідовно Йдут Київ - 2,06% у 1959 году и 4,98% у 1989 году, Вінницька - 6,11% и 4,69%, Київська - 4,98% и 4,62%, Полтавська - 4,74% и 4,10%, Луганська - 4,44% и 3,96%, Одеська - 3,49% и 3,82%, Черкаська - 4, 39% и 3,69%, Хмельницька - 4,50% и 3,67%, Івано-Франківська - 3,22%. и 3,58%, Сумська - 4,17% и 3,26%, Тернопільська - 3,23% и 3,01%, Рівненська - 2,68% и 2,90%, Кіровоградська - 3,35% і 2 , 79%, Миколаївська - 2,55% и 2,68%, Волинська -2,61% и 2,67%, Закарпатська - 2,13% и 2,61%, Херсонська - 2,07% и 2,50 %, Чернівецька - 1,61% и 1,78%, Кримська-0, 83% и 1,67% области.

загаль ж, протягом 1959-1989pp. зросла Частка украинцев, зосередженіх у Києві та в 12-ти областях - західніх та південніх, у тієї ж годину скороти у 13-ти областях - центральних, північніх та східніх.

Частка украинцев среди Усього населення України. Чи не позбав внаслідок низьких природного приросту чісельності украинцев, а і в результаті їхньої етнічної асіміляції (зросійщення) та міграційніх процесів, Частка корінної нації среди населення респ?? Блікі Постійно зменшувалася. Звітність, відмітіті, что ці етнічні та міграційні Процеси НЕ можна вважаті природнім явищем. Безумовно, смороду стали прямимо наслідком штучно створеної етнодемографічної сітуації. Так, ЯКЩО у 1959 году українці Складанний 76,81% Загальної чісельності населення України, то в 1970 году - Вже 74,87%, у 1979 году - 73,55%, а у 1989 году - позбав 72,72%, хочай жодних об'єктивних причин для такого суттєвого СКОРОЧЕННЯ НЕ існувало.

Таким чином, за тридцять років Частка украинцев среди Усього населення України зменшіть на 4,08%. Навпаки, за цею ж годину Частка росіян зросла на 5,13%. Та незважаючі на ці й достатньо неспріятліві для украинцев етнічні процесу, в усіх областях, окрім Кримської, смороду Складанний Абсолютним більшість среди Усього населення.

Проаналізуємо ці Зміни за окрем регіонамі. Найбільш скроню булу Частка украинцев среди населення Південно-Західного регіону, де ее СКОРОЧЕННЯ Не було таким значний, як у двох других регіонах. Частка корінної нації зменшіть в цьом регіоні з 87,83% у 1959 году до 87,48% у 1989 году, або позбав на 0,35%. Для порівняння, Частка росіян среди населення Південно-Західного регіону зросла за цею ж годину на 2,02%.

значний нижчих, порівняно з Південно-Західнім, булу Частка украинцев среди Загальної чісельності населення Донецько-Прідніпровського регіону, де відбувалося найбільш інтенсівне ее Зменшення - з 70,67% у 1959 году до 64,77% у 1989 году. У цілому ж, за тридцять років Частка украинцев среди Усього населення цього регіону знизу на 5,90%. У тієї ж годину, Частка росіян у найбільш розвинутості промисловому регіоні України навпаки зросла на 6,33%.

Серед Усього населення трьох регіонів, Частка украинцев у Південному регіоні булу найменша, и до того ж мала тенденцію до поступового зниженя - з 56,91% у 1959 году до 52,48% у 1989 году. Тоб, СКОРОЧЕННЯ за цею годину стаєш 4,43%. Частка росіян среди Усього населення регіону, порівняно з двома іншімі, за тридцять років зросла найбільше, а самє на 6,57%.

За 1959-1989pp. у 17-ти областях з 25-ти скоротівся рівень Частки украинцев среди Усього населення. ЗРОСТАННЯ спостерігалося позбав у Києві - на 12,34% та у восьми областях, у тому чіслі у п'яти західніх. Зокрема, у Львівській - на 4,10%, Чернівецькій - на 3,86%, ЗАКАРПАТСЬКІЙ - на 3,85%, Тернопільській - на 1,88%, Івано-Франківській - на 0,22%, а такоже у Крімській - на 3,47%, Жітомірській - на 0,44% та Хмельніцькій - на 0,18%.

Найбільш Значне СКОРОЧЕННЯ Частки украинцев среди Усього населення виявило у Дніпропетровській - 6,18%, Харківській - 6,03%, Луганській - 5,88%, Міколаївській - 5,61% , Полтавській - 5,57%, Херсонській - 5,32%, Запорізькій - 5,22%, Донецькій - 4,82% областях, тоб, Переважно у найбільш промислово розвинутих та урбанізованіх районах РЕСПУБЛІКИ. Вона зменшіть такоже и в центральних та північніх областях: у Кіївській - на 3,79%, Черкаській - на 3,53%, Кіровоградській - на 3,41%, Чернігівській - на 3,01%, Сумській - на 2,42% , Вінніцькій - на 1,12% та у південній, Одеській области - на 1,23%. Незначна СКОРОЧЕННЯ відбулось такоже и в двох західніх областях: у Рівненській - на 0,11% та Волинській - на 0,05%.

Таким чином, Зменшення Частки украинцев среди Усього населення охопіло Абсолютним більшість областей, альо масштаби СКОРОЧЕННЯ малі значний теріторіальну діференціацію. Однак, незважаючі на Значне Зменшення уровня Частки украинцев среди Загальної чісельності населення за тридцять років, у 1989 году ВІН стає у більшості областей Центральної та Західної України від 85% до 96%.

Зокрема, найвищу среди населення усіх областей булу Частка украинцев у Тернопільської области - 96,77%. Скроню вона булу такоже и в Івано-Франківській - 95,02%, у Волинській - 94,80%, Рівненській - 93,26%, Чернігівській - 91,45%, Вінніцькій - 90,68%, Черкаській - 90,46% , Хмельніцькій - 90,34%, Львівській - 90,36%, Кіївській - 89,39%, Полтавській - 87,87%, Сумській - 85,49%, Кіровоградській - 85,25%, Жітомірській - 84,94%.

Досить значний рівень цієї Частки БУВ такоже у двох південніх областях: Херсонській - 75,74% та Міколаївській - 75,55% и у двох західніх: ЗАКАРПАТСЬКІЙ - 78,41% та Чернівецькій - 70,80%. Понад 70% Загальної чісельності Складанний українці и среди населення Киева - 72,45% та Дніпропетровської области - 71,56%.

Відносно Меншем булу Частка украинцев среди Загальної чісельності населення східніх та Деяк південніх областей, до того ж, у ціх регіонах відбувалося найбільш інтенсівне ее СКОРОЧЕННЯ. За Даними перепису 1989 року українці Складанний 63,06% чісельності Всього населення Запорізької области, хочай ще в 1959 году цею Показник стаєш 68,28%, у Харківській, відповідно, 62,78% та 68,81%, в Одеській - 54, 82% та 55,82%.

Ще Меншем булу Частка украинцев среди Усього населення Донбасу та Криму. Зокрема, в Донецькій области в 1959 году вона становила 55,58%, а в 1989 году - позбав 50,76%, у Луганській, відповідно - 57,75% та 51,87%. Лише в одній области - Крімській, етнічні українці опінію в меншості среди Усього населення: в 1959 году - 22,28%, у 1970 году ця Частка зросла до26, 45%, у1979 году вона зменшіть до 25,62% и Дещо збільшілася у 1989 году до 25,75%. Тоб, в Криму Частка украинцев Зростай позбав за перший Период, за другий відбулося ее СКОРОЧЕННЯ, и почти зовсім вона НЕ змінілася за Третій Период [Там само].

Висновки. аналіз статистичних матеріалів дозволивши сделать Такі Висновки:

1. Темпі ЗРОСТАННЯ чісельності украинцев малі тенденцію до поступового зниженя, особливо за другий та за Третій періоді. Смороду булі Суттєво меншими, чем темпи приросту Всього населення України. У тієї ж годину, темп приросту чісельності росіян були почти в Чотири рази віщімі за темпами приросту числа украинцев.

2. Зберігалася значний Територіальна діференціація в дінаміці чісельності украинцев. Більш скроню темпами вона Зростай в Південному регіоні, меншими - в Південно-Західному та в Донецько-Прідніпровському. У двох Із трьох регіонів України - Південному та Донецько-Прідніпровському, ЗРОСТАННЯ чісельності росіян однозначно переважало ПРИРІСТ числа украинцев НЕ позбав у відносніх Показники, альо ї в абсолютних цифрах. У семи областях центральної та північної України відбувалось даже Зменшення Загальної чісельності украинцев на тлі ЗРОСТАННЯ чісельності росіян.

3. Питома вага украинцев у загально прірості населення булу однозначно Меншем, чем їхня Частка среди Усього населення України. У зросійщеніх Південному та Донецько-Прідніпровському регіонах Частка украинцев среди загально приросту Складанний позбав близьким 40%. У ціх двох регіонах перед українцямі постала реальна загроза Перетворення в перспектіві на меншинних на ВЛАСНА етнічніх землях.

4. У результаті значної різніці в темпах приросту чісельності украинцев у окрем областях змінювалося такоже и їхнє Територіальне размещения. Если взяти всю ЧИСЕЛЬНІСТЬ корінної нації за 100%, то ее Частка збільшувалась у Південному регіоні за рахунок СКОРОЧЕННЯ Частки Донецько-Прідніпровського. У Південно-Західному регіоні, де Було зосереджено найбільше украинцев, їхня Питома вага, в основному, Залишаюсь почти без змін (близьким 52%), альо в західніх областях вона даже помітно зросла, компенсуючого СКОРОЧЕННЯ в центральних.

5. Завдяк суттєвій різніці в темпах приросту чі даже скороченню чісельності окрем етнічніх груп в Україні, Питома вага корінної нації за тридцять років помітно знизитися, и навпаки, однозначно зросла Частка росіян среди населення РЕСПУБЛІКИ. Звітність, відмітіті, что в самій Російській Федерации їхня Питома вага среди Усього населення невпінно скорочував, бо природний ПРИРІСТ росіян БУВ однозначно нижчих, чем неросійськіх народів, дере за все порівняно з Тімі, что Переважно сповідувалі іслам. Крім того, відбувалось масів Переселення росіян до других Радянська республік.

Варто підкресліті, что в 20-ті pp. XX століття, коли російщення України Було однозначно слабшім, темпи приросту чісельності украинцев однозначно віпереджалі темпи приросту росіян, Завдяк Перш за все природному приросту и незначна розвітку міграційніх процесів. Це об'єктивно вело до ЗРОСТАННЯ пітомої ваги украинцев, за рахунок СКОРОЧЕННЯ Частки росіян среди населення України. Таким чином, Корінна нація - українці малі однозначно більшій демографічній Потенціал, порівняно з цією етнічною меншинних, хоч и найбільшою за числом среди других меншин України. Тому, Зменшення Частки украинцев среди Усього населення України за 1959-1989 pp. НЕ можна вважаті природнім явищем, бо воно Було прямимо наслідком політики російщення України, что ее активно провівши радянський режим. Фактично відбувалася поступова, альо невпінна деукраїнізація України, Вигідна росіянам, альо об'єктивно несприятливим для украинцев.

Найвищого булу Частка украинцев у Південно-Західному регіоні - близьким 87% чісельності Всього населення, однозначно нижчих вона булу у Донецько-Прідніпровському, а особливо у Південному. У ціх двох останніх регіонах Частка украинцев Постійно зменшувалася, Завдяк збільшенню Частки росіян. У цілому ж, протягом 1959-1989pp. у 17-ти областях з 25-ти Частка украинцев среди Усього населення помітно скороти. Постійно ж вона Зростай позбав у Києві та в Західній Україні: Галичині, Закарпатті та Буковіні.

Таким чином, Зміни чісельності украинцев за 1959 - 1989 pp. НЕ булі однозначних та малі й достатньо істотні теріторіальні ї часові Відмінності. Загальний Напрям ціх змін у значній мірі БУВ не так на Користь корінної нації, особливо за два Останні періоді (70-80-ті pp.), Дере за все в Донецько-Прідніпровському та в Південному регіонах.