Найцікавіші записи

Зміни чісельності та теріторіального розселення російської етнічної меншини.
Етнографія - Історія Українського народу

Зміни чісельності та теріторіального розселення російської етнічної меншини.

Зміни чісельності росіян. Найбільшою за чісельністю етнічною меншинних в Україні ПРОТЯГ 1959-1989pp. Залишаюсь Росіяни. За досліджуваній Период відбувалось й достатньо інтенсівне ЗРОСТАННЯ їхньої чісельності. Так, ЯКЩО у 1959 году в Україні налічувалось 7 млн. 090,8 тис.. етнічніх росіян, то у 1989 году - Вже 11 млн. 355,6 тис.. ОСІБ. Отже, за тридцять років їхнє число зросло на 4 млн. 264,8 тис.. ОСІБ або на 60,14%. Темпі ЗРОСТАННЯ чісельності росіян однозначно переважало темпи приросту Всього населення України - 22,89%, а такоже украинцев - 16,36%.

Спостерігаліся значні часові Відмінності в масштабах ЗРОСТАННЯ числа росіян. Если взяти ПРИРІСТ чісельності росіян за тридцять років за 100%, то на перший Период пріпадає 47,73% (2 млн. 035,5 тис.. Осіб), на другий Период - 31,54% (1 млн. 345,3 тис.. осіб), а на Третій Період - 20,73% (884,0 тис.. осіб). Отже, хочай темпи приросту чісельності етнічної меншини поступово зніжувалісь, альо продовжувалі залішатісь доволі значний, Суттєво віщімі за темпами приросту корінної нації. Зокрема, за перший Период ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян збільшілася на 28,71%, а украинцев - на 9,72%, за другий Период, відповідно, на 14,74% та 3,42%, за Третій Період - на 8,44% та 2,54%. До того ж, Варто наголосіті на того, что в 70-ті pp. Збільшення чісельності росіян перевіщувало ПРИРІСТ украинцев НЕ позбав у відносніх, а й даже и в абсолютних Показники. Так, для порівняння, за другий Период (1970 - 1979pp.) ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян зросла на 1 млн. 345,3 тис.. ОСІБ, а украинцев - позбав на 1 млн. 205,3 тис.. ОСІБ.

Вивчення та аналіз статистичних матеріалів свідчать про значні теріторіальні Відмінності в дінаміці чісельності росіян. За досліджуваній Период (1959-1989pp.) Найбільш Високі Темпі їхнього приросту були у Південному регіоні - 82,24%, дере за все за рахунок інтенсівного заселення росіянамі Криму. Це Було вдвічі больше за темпами приросту чісельності украинцев у цьом регіоні - 38,72%.

Відносно меншими, порівняно з Південним, були темпи приросту чісельності росіян у Південно-Західному (56,53%) та в Донецько-Прідніпровському (53,17%) регіонах, де темпи приросту украинцев були ще меншими, відповідно, 15, 85% та 11,91%. Тоб, у Південно-Західному регіоні темпи приросту чісельності росіян переважалі Темпі ЗРОСТАННЯ чісельності корінної нації больше чем утрічі, а у Донецько-Прідніпровському - більше ніж вчетверо.

загаль ж, протягом 1959-1989pp. у Південному та Донецько-Прідніпровському регіонах ЗРОСТАННЯ чісельності росіян Було однозначно віщим НЕ позбав у відносніх, альо ї в абсолютних Показники, порівняно з приростом числа украинцев. Так, зокрема, в Південному регіоні ПРИРІСТ росіян Складанний 1 млн. 289,2 тис.. ОСІБ, а украинцев - 1 млн. 116,2 тис.. ОСІБ. Ще больше різнілісь абсолютні показатели приросту чісельності росіян та украинцев у Донецько-Прідніпровському регіоні, відповідно, 2 млн. 347,5 тис.. ОСІБ ту 1 млн. 494,3 тис.. ОСІБ.

Ліше в Південно-Західному регіоні спостерігалась перевага в абсолютних Показники ЗРОСТАННЯ чісельності корінної нації над приростом найбільшої за числом етнічної меншини (2 млн. 650,0 тис.. ОСІБ та 627,4 тис.. осіб). Таким чином, у двох Із трьох регіонів України перевага в прірості чісельності в абсолютних Показники булу на боці росіян, и позбав Завдяк Південно-Західному регіону, в цілому в Україні ПРИРІСТ чісельності корінної нації переважав ЗРОСТАННЯ найбільшої за чісельністю етнічної меншини.

Нерівномірно розподілявся ПРИРІСТ чісельності росіян НЕ позбав за окрем регіонамі, а й за окрем хронологічнімі періодамі. Поступово всі больше стала посілюватісь тенденція зниженя темпів приросту чісельності росіян, як и в цілому Всього населення України, в тому чіслі й украинцев. Це Було пов'язано, головних чином, Зі зменшеності уровня народжуваності та ЗРОСТАННЯ уровня смертності, тоб СКОРОЧЕННЯ природного приросту.

Так, у Південному регіоні ЗРОСТАННЯ чісельності росіян за перший Период Складанний 604,1 тис.. осіб (38,57%), за другий Период - 399,5 тис.. осіб (18,41%), за Третій Період - 286,3 тис.. осіб (11,14%). У Донецько-Прідніпровському регіоні ПРИРІСТ Складанний, відповідно, за перший Период - 1 млн. 176,9 тис.. осіб (26,66%), за другий - 731,8 тис.. осіб (13,09%), за Третій - 438,8 тис.. осіб (6,94%). У Південно-Західному регіоні за перший Период - 254,5 тис.. осіб (22,94%), за другий - 214,0 тис.. осіб (15,69%), за Третій - 158,9 тис.. осіб (10,07%).

Ще більша діференціація в темпах приросту чісельності російської етнічної меншини спостерігалася за окрем областями. ЗРОСТАННЯ чісельності росіян відбувалося за 1959-1989pp. у всех областях України, крім однієї - Тернопільської, де СКОРОЧЕННЯ стаєш позбав 0,3 тис.. осіб (1,12%). Для порівняння, ЧИСЕЛЬНІСТЬ украинцев за цею ж годину скороти у семи областях.

За тридцять років больше чем удвічі зросла ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян на Полтавщині - на 95,7 тис.. осіб (114,88%), у Києві - на 282,4 тис.. осіб (111,04%), у Кіївській - на 85,5 тис.. осіб (103,76%), та в Дніпропетровській - на 469,8 тис.. осіб (100,81%) областях. Значний віщімі, ніжу цілому в Україні, були темпи приросту чісельності росіян и в других областях центральної та південної України: у Херсонській -121,3 тис.. осіб (94,61%), у Крімській - 771,2 тис.. ОСІБ - Найвищий кількісній Показник среди других областей (89,85%), у Міколаївській - 118,8 тис.. осіб (85,34%), у Черкаській - 55,4 тис.. осіб (82,81%), у Запорізькій - 285,0 тис.. осіб (75,18%), в Одеській - 278,6 тис.. осіб (63,25%).

Відносно нижчих темпів приросту чісельності росіян, альо й достатньо значний в абсолютних Показники, були у східніх областях: у Харківській - 388,7 тис.. осіб (58,40%), у Донецькій - 714,9 тис.. осіб (44,64%), у Луганській - 329,0 тис.. осіб (34,63%). Ц?? области Залишаюсь Основним ареалом в Україні, де зосереджувалися російська етнічна меншинних. Інтенсівне російщення населення ціх областей прізвело до того, что ПРИРІСТ чісельності украинцев у них однозначно поступався приросту чісельності росіян в абсолютних Показники, особливо в Луганській области - вп'ятеро. Для порівняння, ПРИРІСТ чісельності украинцев за тридцять років Складанний у Харківській - 258,9 тис.. осіб (14,93%), у Донецькій - 325,3 тис.. осіб (13,73%) та в Луганській области - позбав 65,9 тис.. осіб (4,65%).

скроню були темпи приросту чісельності росіян в других областях України. Зокрема, значний Було це ЗРОСТАННЯ даже у тихий областях центральної та північної України, де загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення, в тому чіслі й украинцев за 1959-1989pp., Зменшіть. Так, ПРИРІСТ чісельності російської етнічної меншини стає у Чернігівській - 388,7 тис.. осіб (58,40%), у Хмельніцькій - 26,4 тис.. осіб (42,85%), у Жітомірській - 34,4 тис.. осіб (39,54%), у Вінніцькій - 19,0 тис.. осіб (20,32%) та в Сумській області - 22,5 тис.. осіб (13,42%).

нижчих, чем у цілому в Україні, були Темпі ЗРОСТАННЯ чісельності російської етнічної меншини в усіх західніх областях, окрім Закарпатської - 19,9 тис.. осіб (67,57%). Зокрема, ПРИРІСТ чісельності росіян стає у Івано-Франківській 19,9 тис.. осіб (50,42%), у Рівненській - 14,5 тис.. осіб (37,08%), у Волинській - 9,8 тис.. осіб (26,42%), у Чернівецькій - 11,8 тис.. осіб (23,00%). Найменша темпи приросту росіян були у Львівській области - 14,0 тис.. осіб (7,73%).

Таким чином, проведень аналіз статистичних матеріалів свідчіть про значні теріторіальні Відмінності в темпах приросту російської етнічної меншини. Скроню смороду булі в більшості центральних та південніх областей, відносно меншими - у східніх, північніх та західніх. Однак, їхній рівень БУВ однозначно віщим, порівняно з темпами приросту чісельності украинцев у більшості областей України, крім Києва, Кримської, Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей.

Частка росіян среди загально приросту чісельності населення України. ПРОТЯГ 1959-1989pp. Постійно Зростай такоже и Частка росіян среди приросту чісельності Всього населення. Так, ЯКЩО за перший Период на росіян припадало 38,72% загального приросту чісельності населення України, то за другий - Вже больше половин, 54,18%, за Третій - 47,97%, а в цілому за тридцять років - 44,50 %. Крім того, Варто Зазначити, что в цілому за другий та Третій періоді, тоб в 70-80-ті pp., Росіяни Складанний больше половини (51,54%) приросту чісельності Всього населення, тоб, его Абсолютним більшість. Таким чином, проведень аналіз переконливою свідчіть, что в 70-80-ті pp. ЗРОСТАННЯ Загальної чісельності населення України відбувалося не було за рахунок Збільшення чісельності корінної нації - украинцев, а Переважно за рахунок приросту числа росіян, тоб, позбав однієї з етнічніх меншин.

Існувалі и теріторіальні Відмінності, найменша за рівнем среди трьох регіонів булу Частка росіян среди загально приросту населення Південно-Західного регіону, зокрема, за перший Период вона Складанний 15,40%, за другий та за Третій - 25,70%. У цілому за 1959-1989pp. - 20,21%, что Було однозначно больше за частко росіян среди населення цього регіону - 7,85%.

Ще віщим БУВ рівень Частки російської етнічної меншини среди приросту Загальної чісельності населення Південного регіону. за дерло Период вона становила 45,96%, за другий та Третій зросла, відповідно, до 57,66% та до 52,09%, а в цілому за тридцять років - 50,51%, тоб больше ПОЛОВИНА загально приросту чісельності населення цього регіону.

Найбільш сприятливі для росіян булу Ситуація в Донецько-Прідніпровському регіоні, де їхня Частка в загально прірості населення Складанний Абсолютним більшість за Кожний з трьох годин періодів. За перший Период вона становила 51,38%, за другий - 76,44%, за Третій - 64,74%, аза 1959-1989pp. - 59,80%. Крім цього, звітність, підкресліті, что Частка росіян у загально прірості чісельності населення Суттєво переважала їхню частко среди Усього населення як Донецько-Прідніпровського, так и Південного регіонів.

Таким чином, загальна ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення двох Із трьох регіонів України Зростай Переважно немає за рахунок украинцев, а Завдяк приросту числа росіян. Таке суттєве Збільшення чісельності росіян в Україні Було зумовленості не природне Чинник, а стало результатом механічного приросту та процесів етнічної асіміляції, тоб міграцією и зросійщенням украинцев та других етносів.

Територіальне размещения росіян за регіонамі та за областями. У результаті суттєвої теріторіальної діференціації в темпах приросту чісельності росіян за окрем регіонамі та за областями, відповідно, змінювалося й їхнє Територіальне размещения. Найбільше росіян Було зосереджено у Донецько-Прідніпровському регіоні: у 1959 году - 4 млн. 414,9 тис.. ОСІБ, або 62,27% Загальної їхньої чісельності в Україні, а в 1989 году - 6 млн. 762 тис.. осіб (59,55%). Зросла Питома вага росіян, Які знаходится такоже и в Південному регіоні, у 1959 году - 2 млн. 566,1 тис.. осіб (22,08%), у 1989році - 2 млн. 856,0 тис.. осіб (25,15%). Найменша росіян перебувало в Південно-Західному регіоні, у 1959 году - 1 млн. 109,8 тис.. осіб (15,65%), у 1989 году - 1 млн. 737,2 тис.. осіб (15,30%).

Нерівномірно були розселені Росіяни и за окрем областями. У 1989 году найбільше їх Було зосереджено в Донецькій области - 2 млн. 316,1 тис.. ОСІБ, або 20,39% Загальної чісельності цієї етнічної меншини, тоб КОЖЕН п'ятий росіянін, хочай в Цій области проживав позбав КОЖЕН десятий мешканець України. Досить багатая їх Було в таких областях, як Кримська - 1 млн. 629,5 тис.. осіб (14,34%), Луганська - 1 млн. 279,0 тис.. осіб (11,27%), Харківська - 1 млн. 054,2 тис.. осІБ (9,28%). Тоб, позбав у Донбасі, Криму та на Харківщіні (чотірьох областях) у 1989 году знаходится больше росіян, ніж У усіх других областях України разом узятих - 55,28%.

розселення російської етнічної меншини НЕ збігалося з теріторіальнім розміщенням корінної нації та й Усього населення України. Так, зокрема, у ціх чотірьох, найбільш зросійщеніх областях, де мешкали абсолютна більшість росіян України, зосереджувалися 26,77% Загальної чісельності Всього населення и позбав 18,14% усіх украинцев.

багатая росіян знаходится такоже в індустріальніх областях Подніпров'я: у Дніпропетровській - 935,8 тис.. осіб (8,24% Загальної їхньої чісельності) та в Запорізькій - 664,1 тис.. осіб (5,64%). Досить ровері їх число зосереджувалися у Києві - 536,7 тис.. осіб (4,72%), а такоже у південніх областях: у Одеській - 719,0 тис.. осіб (6,33%), у Міколаївській - 258,0 тис.. осіб (2,27%) та в Херсонській - 249,5 тис.. осіб (2,27%).

Ще у восьми областях, Переважно в центральних, а такоже у Львівській та Сумській, ЧИСЕЛЬНІСТЬ росіян НЕ перевіщувала 200 тис.. ОСІБ у Кожній з них. Зокрема, в Львівській - 195,1 тис.. осіб (1,71%), у Сумській - 190,1 тис.. осіб (1,67%), у Полтавській - 179,0 тис.. осіб (1,57%), у Кіївській - 167,9 тис.. осіб (1,47%), у Кіровоградській - 144,1 тис.. осіб (1,27%), у Черкаській - 122,3 тис.. осіб (1,07%), у Жітомірській - 121,4 тис.. осіб (1,06%) та у Вінніцькій - 112,5 тис.. осіб (0,99%).

У всех західніх областях, окрім Львівської, а такоже у Чернігівській та в Хмельніцькій, ЧИСЕЛЬНІСТЬ російської етнічної меншини НЕ перевіщувала 100 тис.. ОСІБ у Кожній з них. Зокрема, в Чернігівській области їх налічувалося 96.6 тис.. осіб (0,85%), у Хмельніцькій - 68,0 тис.. осіб (0,77%), у Чернівецькій - 63,1 тис.. осіб (0,56%), в Івано-Франківській - 57,0 тис.. осіб (0,50%), у Рівненській - 53.6 тис.. осіб (0,47%), У ЗАКАРПАТСЬКІЙ - 49,5 тис.. осіб (0,43%), у Волинській - 46,9 тис.. осіб (0,41%). Найменша росіян среди усіх областей України знаходится в Тернопільській области - 26,6 тис.. осіб (0,23%).

Таким чином, аналіз статистичних матеріалів перепісів свідчіть, что російська етнічна меншинних розташовувалася й достатньо нерівномірно на территории України. Основна маса росіян булу що сконцентровані в східніх та південніх областях, а такоже у Києві, и їхнє Територіальне розташування НЕ збігалося Із розселення украинцев.

Частка росіян среди Усього населення України. Окрем РОЗГЛЯДУ потребує аналіз змін Частки росіян среди Усього населення України ПРОТЯГ 1959-1989pp. У результаті активних міграційніх процесів, а такоже етнічної асіміляції - зросійщення, Питома вага російської етнічної меншини среди населення України Постійно Зростай. Так, ЯКЩО у 1959 году Росіяни Складанний позбав 16,94% Загальної чісельності населення УРСР, у 1970 году - 19,37%, у 1979 году - 21,11%, а в 1989 году досяглі Вже 22,07%. Отже, за тридцять років Питома вага найбільшої за чісельністю етнічної меншини зросла на 5,13%, за цею ж годину Частка украинцев среди Усього населення, навпаки, скороти на 4,08%.

Відрізнявся такоже и рівень Частки росіян среди Усього населення трьох регіонів України, альо в усіх них, без вінятку, ее рівень поступово Зростай. Найменша вона булу в Південно-Західному регіоні, відповідно, у 1959 году - 5,83% тау1989 году - 7,85%, тоб збільшілася на 2,02%. Значний віщим БУВ рівень Частки росіян среди Усього населення Донецько-Прідніпровського та Південного регіонів, и тут спостерігалася тенденція до значного его Збільшення. Так, у 1959 году Росіяни Складанний 24,85% Загальної чісельності населення Донецько-Прідніпровського та 30,91% чісельності Усього населення Південного регіонів, а в 1989 году, відповідно, 31,18% та 37,48%. Тоб, за тридцять років Частка росіян среди населення ціх двох регіонах підвіщілася, відповідно, на 6,33% та на 6,57%. Для порівняння, за цею ж годину рівень Частки украинцев среди Усього населення Донецько-Прідніпровського регіону зменшівся на 5,90%, а Південного - на 4,43%.

Проаналізуємо Зміни уровня Частки росіян среди Загальної чісельності населення окрем областей. ВІН зріс у всех областях, окрім Кримської, де за 1959-1989pp. СКОРОЧЕННЯ стаєш 4,39%, Львівської - 1,44%, Тернопільської - 0,19% та Киева - 2,17%. Зменшення уровня Частки росіян среди Усього населення ціх трьох областей та столиці України відбулося внаслідок того, что темпи приросту чісельності украинцев на ціх теріторіях переважалі Темпі ЗРОСТАННЯ числа росіян.

За 1959-1989pp. найбільше зросла Частка росіян среди Усього населення східніх та південніх областей, де й без цього ЗРОСТАННЯ вона булу и так й достатньо великою. Зокрема, в Донецькій области - на 10,70%, у Дніпропетровській - на 6,99%, у Харківській - на 6,80%, у Запорізькій - на 6,13%, у Луганській - на 5,97%, у Міколаївській - на 5,66%, в Одеській - на 5,66%, у Херсонській - на 5,02%.

Значне ЗРОСТАННЯ спостерігалося такоже и в центральних та північніх областях: у Полтавській - на 5,13%, у Кіївській - на 3,89%, у Черкаській - на 3,55%, у Кіровоградській - на 3,34%, у Чернігівській - на 2,90%, у Жітомірській - на 2,47%, у Сумській - на 2,25%, у Хмельніцькій - на 1,96% тау Вінніцькій - на 1,49%.

Менше ніж На один Відсоток підвіщілася Питома вага росіян среди Усього населення західніх областей: У ЗАКАРПАТСЬКІЙ - на 0,76%, в Івано-Франківській - на 0,57%, у Рівненській - на 0,38%, у Волинській - на 0,27%, у Чернівецькій - на 0,08%. Отже, ЗРОСТАННЯ уровня Частки росіян среди Загальної чісельності населення України мало й достатньо суттєву теріторіальну діференціацію.

Інтенсівне Переселення росіян в Україну и асіміляція ними украинцев та других етносів прізвела до того, что в окрем областях, особливо среди Міського населення, їхня Питома вага булу й достатньо скроню, альо позбав в Криму Росіяни Складанний Абсолютним більшість среди Усього насел?? Ння, зокрема, у 1989 году - 67,04%. Скроню булу Частка росіян среди Загальної чісельності населення переважної більшості східніх та південніх областей, до того ж, за тридцять років вона однозначно зросла. Так, у Донецькій области російська етнічна меншинних становила у 1959 году 34,35% Загальної чісельності населення, в 1989 году - Вже 45,05%, у Луганській, відповідно, 38,79% та 14,76%. Тоб, среди населення Донбасу Частка росіян булу Найвищого в Україні, и надходило позбав Крімській области.

У Харківській та Запорізькій областях у 1959 году Росіяни становили чверти Загальної чісельності населення, відповідно, 26,40% та 25,89%, а у 1989 году - Вже третіну, 33,20% та 32,02%. Значний булу Питома вага росіян такоже и среди Усього населення Одеської области, в 1959 году - 21,73%, у 1989 году - 27,39%, Дніпропетровської, відповідно, 17,19% та 24,18%, Херсонської - 35,15 % та 20,17% та Міколаївської - 13,73% и 19,42%. Частка російської меншини булу й достатньо Великого І среди Усього населення столиці України - 23,03% у 1959 году та 20,17% у 1989 году.

Відносно меншим, порівняно Зі сходом та півднем України, залишавсь рівень Частки росіян среди Загальної чісельності населення центральних та північніх областей. Так, вона Складанний у Сумській -11,06% та 13,31%, у Кіровоградській - 8,39% та 11,73%, у Полтавській - 5,10% та 10,23%, у Кіївській - 4,79% та 8,68%, у Черкаській - 4,45% та 8,00%, у Жітомірській - 5,42% та 7,89%, у Чернігівській - 3,93% та 6,83%, у Вінніцькій - 4, 36% та 5,85% и в Хмельніцькій - 3,82% та 5,78%.

Досить низько, менше п'яти відсотків, БУВ рівень Частки росіян среди Усього населення західніх областей, окрім Львівської та Чернівецької, де вона булу Дещо більшою. Головним чином, це Було пов'язано з тим, что до 1939-1940 pp. у Західній Україні Росіяни Фактично не проживали. Зокрема, Частка росіян Складанний у 1959 году 8,59% Загальної чісельності населення Львівської области, а в 1989 году - 7,15%, Чернівецької, відповідно, 6,62% та 6,70%, Рівненської - 4,22% та 4 , 60%, Волинської - 4,16% та 4,43%, Івано-Франківської - 3,46% та 4,03%, Закарпатської - 3,21% та 3,97%. Найменша среди усіх областей булу Питома вага росіян среди Усього населення Тернопільської области - 2,47% та 2,28%.

Отже, Питома вага російської етнічної меншини среди населення окрем областей України однозначно відрізнялася. Досить скроню вона Залишаюсь в східніх та південніх областях и виявляв тут стійку тенденцію до інтенсівного ЗРОСТАННЯ.

Висновки. Підводячі Підсумки аналізу змін у чісельності росіян в Україні за 1959-1989pp., можна сделать Такі Висновки:

1. Темпи приросту чісельності росіян, хочай ї поступово зніжуваліся, альо були однозначно віщімі, чем темпи приросту чісельності корінної нації та й Усього населення України в цілому. Про масштаби різніці ціх темпів свідчать Такі Підрахунки, зроблені автором: Якби ЧИСЕЛЬНІСТЬ украинцев Зростай за 1959-1989pp. такими ж темпами, як и російської меншини, то у 1989 году украинцев налічувалося 6 51 млн. 500,4 тис.. ОСІБ, а не 37 млн. 419,0 тис.. ОСІБ, Як було зафіксовано перепису 1989 року.

І, навпаки, Якби число росіян збільшувалося так само, як Фактично Зростай ЧИСЕЛЬНІСТЬ украинцев, то у 1989 году їх бі Було позбав 8 млн. 250,7 тис.. ОСІБ, тоб однозначно менше того, что виявило перепис 1989 року - 11 млн. 355,6 тис.. ОСІБ.

2. За другий Период ЗРОСТАННЯ числа росіян у цілому в Україні перевіщувало ПРИРІСТ чісельності украинцев даже в абсолютних Показники. Досить незначна перевага за Третій Период у прірості чісельності украинцев, порівняно Зі ЗРОСТАННЯ числа росіян, прізвела до того, что в цілому за 70-80-ті pp. (1970-1989 pp.) ПРИРІСТ чісельності етнічної меншини в абсолютних Показники БУВ більшім від приросту чісельності корінної нації. Отже, в ці роки російська етнічна меншинних Вже Складанний більшість у загально прірості населення, а українці опінію у меншості. Частка росіян среди загально приросту населення булу однозначно віщою за їхню пітому Вагу среди Усього населення України.

3. У Донецько-Прідніпровському та у Південному регіонах ЗРОСТАННЯ числа росіян Було віщим за ПРИРІСТ чісельності украинцев НЕ позбав у відносніх, альо ї в абсолютних Показники у цілому за 1959-1989pp., А в Південно-Західному позбав у відносніх. Тоб ЧИСЕЛЬНІСТЬ населення двох Із трьох регіонів України Зростай Переважно немає за рахунок украинцев, а Завдяк приросту чісельності російської етнічної меншини. Збільшення чісельності росіян за окреслений годину спостерігалося в усіх областях, окрім однієї - Тернопільської. Найбільш Високі темпи приросту відмічаліся в південніх та центральних областях, найменші - у західніх.

4. Розселення росіян Не було рівномірнім на всій территории України. Абсолютна їхня більшість (60%) зосереджувалися у Донецько-Прідніпровському регіоні. Територіальне размещения росіян за окрем області не збігалося з теріторіальнім розташуванням украинцев. Головня осередком зосередження російської етнічної меншини в Україні Залишаюсь Східні та Південні области. Більше ПОЛОВИНА загально числа росіян концентруваліся позбав в чотірьох областях: у Донецькій, Крімській, Луганській та Харківській.

5. У результаті Здійснення політики російщення України Частка росіян среди Усього населення України однозначно збільшілася за рахунок СКОРОЧЕННЯ Частки корінної нації та окрем етнічніх меншин. Особливо скроню вона булу в східніх та південніх областях, альо позбав в Криму росіян і Складанний Абсолютним більшість среди Усього населення.

Отже, за 1959-1989pp. відбуліся суттєві Зміни в чісельності, а такоже у теріторіальному розселенні росіян в Україні. У південніх та східніх областях намітілася тенденція Перетворення в найбліжчій перспектіві рісіян з етнічної меншини у більшість населення. Ця тенденція НЕ булу проявити розвітку об'єктивних етнічніх процесів, а стала прямим результатом суб'єктивної и Цілком свідомої політики радянського режиму - зросійщення неросійськіх народів на їхніх ВЛАСНА етнічніх землях. Лише відродження незалежності України в 1991 году змогло Врятувати украинцев от небезпечної и Цілком реальної перспективи - дива етнічною меншинних на своїй власній історичній Батьківщині.