Найцікавіші записи

Народи Середньої Азії і Казахстану
Сільське господарство киргизів в минулому
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Господарське життя і заняття киргизького народу після Великої Жовтневої соціалістичної революції піддалися корінним перетворенням. Деякі галузі колишнього господарства цілком змінили свій вигляд, інші - втратили колишнє значення, але головне - з'явилося багато таких видів господарської діяльності та занять киргизького населення, які раніше не були і не могли бути йому відомі.

Подробнее...
 
Полювання киргизів. Домашні промисли і ремесла. Полювання, рибальство, шовківництво
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Полювання, колишня в давнину одним з основних занять киргизів, ще в XIX ст. була значною підмогою в їх трудових господарствах. У фольклорі збереглися спогади про те, що в окремих випадках мисливці постачали м'ясом бідні аіли або невеликі громади. Доказом великого значення полювання в минулому служить киргизький народний календар, в якому п'ять місяців носять назви промислових тварин: оленя (Бугу), гірського козла (теке), архара (кулжа) і самця козулі (чин куран, тобто істинний куран, і жалган куран, тобто помилковий куран).

Подробнее...
 
Сільське господарство Киргизії при Радянській владі
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Соціалістичне перетворення сільського господарства Киргизії - раніше однією з найвідсталіших околиць Росії з кочовим і напівкочові господарством - мало визначне значення в житті киргизького народу.

У перше десятиліття після встановлення Радянської влади велику роль у зміцненні економічного становища бідняцько-середняцьких мас киргизького Аїла і в обмеженні експлуататорських тенденцій байства і манапства зіграло розвиток різних видів сільськогосподарської кооперації.


Подробнее...
 
Промисловість киргизів. Транспорт і зв'язок
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Велика Жовтнева соціалістична революція поклала край багатовікової економічної відсталості Киргизії. До революції тут промисловість по суті відсутня. Вона була представлена ​​переважно дрібними кустарними підприємствами по первинній обробці сільськогосподарської сировини - декількома шкіряних та маслоробний завод, млинами, невеликими бавовноочисні заводи, шерстомойкі. Деякий розвиток отримала лише гірничорудна промисловість на території південної Киргизії (вугільні копальні Сулюкта і Кизил-Кия, видобуток нафти, солі). Але і це були підприємства з невеликим числом робітників. Всього в промислових закладах Киргизії було зайнято менше тис. робітників, серед яких киргизи становили незначний відсоток.

Подробнее...
 
Сільське поселення та житло киргизів
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Характер панував господарського устрою - кочове скотарство і патріархально-родовий побут наклали глибокий відбиток на матеріальну культуру киргизів. Тип житла, костюм, характер їжі і начиння, транспортні засоби цілком визначалися необхідністю частих пересувань на великі відстані, відсутністю міцної осілості, сезоннйм характером господарської діяльності.

Подробнее...
 
Міста і селища міського типу киргизів
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Внаслідок економічної відсталості Киргизії в минулому міське життя тут була розвинута надзвичайно слабо. У нечисленних тоді містах - Бішкек, Пржевальську, опті - основну масу населення становили ремісники, торговці, військові, чиновники, службовці.

Частина городян займалася сільським господарством і візництвом. Робітники становили дуже невеликий прошарок міського населення. Чисельність киргизів в містах була незначною.

Подробнее...
 
Одяг та прикраси киргизів
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Одяг киргизького населення Середньої Азії зазнала за Вр6мя свого розвитку багато змін, обумовлених різними історичними причинами: зростанням продуктивних сил, розвитком обміну і торгівлі, зв'язками з сусідніми народами. Як і в інших сторонах матеріальної культури, в киргизькій одязі виразно виступають особливості, які були властиві в минулому окремим територіальним і племінним групам.

Киргизька одяг характеризується також багатьма своєрідними рисами, типовими для одягу кочівників. Відомий відбиток на характер одягу киргизів накладає і клімат високогірній країни з його різкими коливаннями температури, місцями досить суворий. Це викликає потребу в різних видах теплого одягу, використовуваної іноді і в літній сезон.

Подробнее...
 
Їжа киргизів
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

У зв'язку з невеликим поширенням землеробства у киргизів вони зазвичай відчували нестачу в борошні і зернових продуктах; в XIX ст. у складі їхньої їжі переважали молочні продукти, і м'ясо. За спостереженнями Ч. Валиханова, в середині XIX ст. киргизи харчувалися головним чином «молоком да палим худобою», але він згадує і про просяний каші. У цей час жителям віддалених районів, наприклад, киргизам Пат-світу і Каратегіна, лише дуже рідко вдавалося діставати борошно; якщо вона у них і з'являлася, то з неї не пекли хліб, а варили юшку.

Подробнее...
 
Громадська та сімейне життя киргизів
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Громадська Велика Жовтнева соціалістична революціґ докорінно змінила класову структуру киргизького суспільства і повністю перетворила суспільні відносини, що існували в киргизькому аиле.

Затвердження соціалістичної системи господарства, перемога колективізації в сільському господарстві Киргизії визначили ліквідацію експлуататорських класів - байства, манапства, куркульства. Колгоспне селянство, робочий клас і інтелігенція склали нове радянське киргизьке суспільство.

Подробнее...
 
Сім'я і шлюб киргизів
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Сімейно-шлюбні відносини у киргизів в минулому сім'я знаходилися в тісній залежності від патріархально-феодальних відносин. Панівною формою сім'ї була індивідуальна (мала) сім'я. Однак вона ще зберігала багато рис своєї попередниці - патріархальної родини і не була єдиною формою сім'ї.

Подробнее...
 
Охорона здоров'я киргизів
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Здоров'я киргизьких трудящих в минулому поглиблювалися широким поширенням різних хвороб і майже повною відсутністю медичної допомоги. Тіснота юрти, в якій зазвичай поміщалися також новонароджені ягнята і козенята, постійний дим від багаття, забрудненість земляної підлоги - все це створювало антисанітарні умови для її мешканців. З найбільш поширених у киргизів хвороб можна назвати різної форми тиф, переважно поворотний, натуральну віспу, коросту, цингу, ревматизм, сифіліс.

Подробнее...
 
Культура і мистецтво киргизів
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Киргизький народ, що знаходився до Великої Жовтневої соціалістичної революції під важким гнітом царського буржуазно-поміщицького режиму і піддавався манапский-байской експлуатації, не тільки був приречений на неймовірні страждання і злидні, а й був позбавлений можливості розвивати свою культуру.

Подробнее...
 
Наука киргизів
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Початок вивченню Киргизії і населяють її народів поклали видатні російські исследовате Чи і мандрівники П. П. Семенов-Тян-Шанський, А. П. Федченко. Н. А. Северцов, І. В. Мушкетов; з території Киргизії починав свої знамениті подорожі Н. М. Пржевальський, на березі Іссик-Куля і обірвалося життя цього відважного дослідника.

Мова і культура киргизького народу були вперше досліджені російським акад. В. В. Радлова. Основи киргизької історіографії заклав російська акад. В. В. Бартольді. Велика плеяда діячів російської культури - Н. Аристов, Ф. Поярков, Н. Зеландія - з симпатією ставилася до киргизькому населенню, прагнучи допомогти його культурному зростанню.

Подробнее...
 
Образотворче мистецтво киргизів
Етнографія - Народи Середньої Азії і Казахстану

Здавна розвинене у киргизів декоративне прикладне мистецтво відзначено витонченістю і багатством форм, чіткістю малюнка, високою культурою кольору. У силу особливостей кочового укладу життя застосування його було обмежено в минулому художнім оформленням житла, одягу, предметів начиння, збруї. Проте у цій стороні народної творчості також виявлялася висока художня обдарованість народу.

Подробнее...
 
« ПерваяПредыдущая1234567СледующаяПоследняя »

Страница 7 из 7